Informasjon fra NIF, Opptak av nye idrettslag – Stenging av KlubbenOnline mv.

Opptak av nye idrettslag
Det er innført en ny IT-løsning for opptak av idrettslag. Dette innebærer at høringsprosessene hos idrettsråd og særidretter også skal løses elektronisk ved at svar på høringer må registreres direkte i SportsAdmin. Idrettsrådet vil bli varslet pr. e-post (til den adressen som er angitt som idrettsrådets e-postadresse) når det er en ny høring tilgjengelig i SportsAdmin. Høringen finnes under menypunktet Organisasjonssøknader under Organisasjon. Som minimum har leder av idrettsrådet tilgang til dette etter pålogging til SportsAdmin, men andre i idrettsrådet kan også gis tilgang til dette ved at leder tildeler de rollen Org. administrator NIF/IK/BIK. tidligere finner du informasjon om løsningen her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin

Dersom idrettsrådet har egne nettsider med informasjon om opptak av nytt idrettslag, er det viktig at sidene viser til vår nye side som beskriver opptaksprosessen hvor brukeren får tilgang til å registrere søknaden online; https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/

Stenging av KlubbenOnline mv.
KlubbenOnline stenges mvf. 30 juni 2015, og vi viser her til siste informasjon som gitt i denne sammenheng, https://itinfo.nif.no/Viktig_klubbinformasjon. Dersom idrettsrådet hadde nettsider på KlubbenOnline håper vi at tiltak er i verksatt før KlubbenOnline stenges. Idrettsråd kan benytte samme plattform for web som klubbene, og dersom man ønsker en svært enkel løsning tilbyr en av våre samarbeidspartnere en enkel løsning som er kostnadsfri. Se mer her: https://www.idrettenonline.no/p/2274/velkommen-til-idretten-online

Idrettsrådenes rapporter for medlemstall finnes tilgjengelig i SportsAdmin, og SportsAdmin vil fremover også bli løsningen som håndterer Lokale Aktivitetsmidler mm.

Dersom du ikke har tilgang til SportsAdmin eller har behov for annen brukerstøtte kan du ta kontakt med Idrettens IT-support på telefon 03615 eller e-post [email protected]

Mvh NIF Informasjon