Bukkhaugen

Bukkhaugen.
Det anbefales nå å ikke besøke Bukkhaugen. Både veien til Lundsbustaden og stien langs Langfylttjønna blir stengt.
Se pressemelding nedenfor.
Dere som ikke får besøkt Bukkhaugen for å få alle topper i årets 10 på topp kan registrere Bukkhaugen likevel.Pressemelding fra Torsbustaden skisenter AS
Anleggsstart snøproduksjonsanlegg!!

Siden Torsbustaden skisenter AS ble stiftet 22. juni 2020, har styret jobbet hardt med tilbudskonkurransen for bygging av snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden. Det ble 9.juli 2020 invitert til å delta i konkurranse om entreprise på henholdsvis grunnarbeid, bygg og snøproduksjon. Skisenteret inviterte lokale entreprenører når det gjelder grunnarbeid og bygg, mens to aktuelle store leverandører av snøproduksjonsutstyr ble invitert til å konkurrere om den leveransen.

Skisenteret har, i samarbeid med Levanger kommune, jobbet med å evaluere innkomne tilbud og forhandle frem kontrakter etter sommerferien. Det er derfor en glede å meddele at Frosta entreprenør AS er tildelt entreprisen for grunnarbeid, Innherred entreprenør AS entreprisen for de to byggene og TechnoAlpin Nordic AB er tildelt entreprisen for snøproduksjon.

Det er svært etterlengtet at snøproduksjonsanlegget endelig kan realiseres etter mange års arbeid, og ikke minst mange år med snømangel. Grunnarbeidet starter opp uke 38 med oppstartsmøte med entreprenørene tirsdag 13.09. Målet er å produsere snø i desember. Det går raskt mot vinter, og det er en stram tidsplan fremover. Hvis klimaet er med oss i høst og fremdriften ellers går bra, gleder skisenteret seg til å tilby gode snøforhold i både alpin-, hopp- og langrennsanlegget kommende sesong!

Det blir i høst mye anleggsarbeid og anleggstrafikk i området Lundsbustaden/Torsbustaden. Stien fra Lundsbustaden og nesten frem til Langfylltjønna hvor pumpehuset skal bygges, vil benyttes som anleggsveg i byggeperioden. Den vil tilbakeføres som turveg når byggeperioden er over, og vil fremstå som oppgradert og gi økt tilgjengelighet.

Det er mange aktører i området, som lag og foreninger, grunneier, hytteeiere, og ikke minst innbyggere i Levanger og omegn som benytter seg av det flotte området som turutgangspunkt. Skisenteret ønsker et godt samarbeid med alle både under selve anleggsperioden og etterpå. Selv om Torsbustaden blir et anleggsområde i høst, håper skisenteret på en aksept for begrensningene dette gir. Resultatet blir veldig bra for området som helhet på sikt, og som mange vil få glede av i årene som kommer.

Før anleggsstart jobbes det nå med detaljer sammen med de lokale ildsjelene innenfor både alpint, hopp og langrenn. Skisenteret ønsker et robust snøproduksjonsanlegg for alle skigrenene tilpasset de lokale forholdene, og som hensyntar fremtidig drift. Dette blir et stort løft for Torsbustaden, Levanger og regionen!

Det er også et krevende løft økonomisk for et nystartet skisenter, og det jobbes løpende med finansiering av anlegget. I dette ligger også utvikling av skianleggene både på kort og lang sikt. Skisenteret er glade for støtten og engasjementet til snøproduksjonsanlegget så langt, samtidig som det er plass til flere samarbeidspartnere både til dette prosjektet og fremtidige prosjekt!

For Torsbustaden skisenter AS
Trond Hustad, styreleder
(918 05 321 / [email protected] )