10 på topp i Levanger – premieutlevering.

Sesongen er over og det er sikkert mange som venter på premier.

Fredag 6. November i tidsrommet kl 1400 til kl. 1800 og lørdag 7.november fra kl 1000 til kl 1500 blir det utlevering av premier.

I år blir premier utlevert på Trønderhallen.
Trønderhallen har gode smittevern regler. Her gjelder regler som ellers i samfunnet.

Opplegget er at du kommer og henter premie og forlater området så raskt som mulig.  Anbefaler at en avtaler med andre som kan hente din premie hvis du selv ikke kommer.
Velkommen.