Premier for 10 på topp sesongen 2020

Totalt ble det utlevert ca 600 premier. På Trønderhallen fredag 7. og lørdag 8. mai.

Skulle det være noen som var forhindret i å hente premiene, ta kontakt med undertegnede så avtaler vi levering av premier.

Arve Brenne

—————————————————————————————————————————–

Mange har ventet på premier for 10 på topp i Levanger for 2020.

Etter avtale med Kommunelegen blir premiene utlevert på Trønderhallen fredag 7. mai kl. 1400 – 1800 og lørdag 8.mai kl. 1100 – 1500.

Opplegget er at du kommer og henter premie og forlater området så raskt som mulig.  Anbefaler at en avtaler med andre som kan hente din premie hvis du selv ikke kommer.

Oppfordrer at en person pr familie henter premiene for hele familien.

Vanlige smittevernregler gjelder!!!!