10 på topp utlevering av premier

Nok en vellykket 10 på topp sesong er avsluttet. Deltakelse har også i år vært bra.

Ca 1590 deltakere er registrert på nettet. ca 17 370 besøk er registrert.

Ca 50 % har ikke registrert seg på nettet av en eller annen grunn.

Velfortjente premier blir utlevert på Trønderhallen fredag 12. november mellom kl. 1400 og kl. 1730.

Også muligheter for å hente premier på lørdag 13. november mellom kl. 1100 og kl. 1430.

Vanlige smittevertiltak gjelder.

Velkommen til å hente premier !

Arve Brenne

Høgberga