10 på Topp 2022 – Litlheia alternativ trasse

Etter mye nedbør den siste tida er det en del våte partier opp mot Litlheia.

Det er utført noe endringer i deler av trassen for å unngå de mest våte partiene .

Øverst i bakken før Rekbumyra, før skiltet som peker rett frem, er det merket med rødt merke (se bilde) en sti til venstre. Følg stien med røde merker så kommer man over «leirskoleområdet» og videre opp på Rekbumyra, hvor det nå er lagt flotte kavler over myra, og hvor man kommer til nye kavler, til høyre Litlheia og til venstre  Bjønnbætte, et flott utkikkspunkt med benk.  😊

Hvis man går opp fra Fjellplassen er det også lagt kavler på Storheiamyrene til Fjellhov. Det  er gjort en kjempejobb der de siste ukene.

Anbefaler å bruke disse alternativene på tur til Litlheia.
GOD TUR. 👍👍👍