Ingen bøker i 10 på topp kassene

Smittefaren er stor i disse Coronatider. Flott at mange besøker 10 på topp postene. Har mottatt noen henvendelser om det er riktig å ha bøkene liggende i kassene. Etter anbefaling fra […]

10 på topp Coronasmitte

I disse Coronatider hvor smittefaren kan være stor kan det være greit å ikke skrive navnet sitt i bøkene. Det holder at besøkene registreres på nettet. Oppfordrer alle til å […]

Årsmelding 2018!

Vedlagt følger årsmelding og saksliste til årsmøte i Levanger idrettsråd, torsdag 11. april 2019 kl 18.30  i Åsenhallen. Saksliste ligger på side 1 i årsmeldingen. Skriv gjerne ut årsmeldingen og […]

Innkalling til årsmøte 2018 i Levanger idrettsråd!

LEVANGER IDRETTSRÅD Innkalling årsmøte 2018 Dato:               11.04.19 Tid:                 Kl 18.30 Sted:              Hall på Åsen Informasjon til idrettslagene/ klubbene ifm årsmøte: Sett av denne dagen og tidspunkt. Alle idrettslag oppfordres til […]