Svarslipper

Som kjent avsluttes 10 på topp sesongen 31. oktober.

Det er viktig at svarslippen, som ligger i konvoluttene som selges, sendes undertegnede.

Evt. premier blir sendt ut kun til de som har levert svarslippen innen 31.oktober. Viktig å påføre navn og adresse.  Send gjerne inn denne så raskt som mulig – du trenger ikke å vente til sesongen avsluttes.

Sendes til Arve Brenne, Bursflata 21, 7624 Ekne.

Kan også sendes pr. E. mail til: [email protected].