Søk om støtte

Å finne ut av hvor man kan søke midler for å kunne legge til rette best mulig for alle er ikke enkelt. Under har vi listet opp en del muligheter som kan hjelpe idrettslaget på vei.

 

Spillemidler til utstyr

I år åpnes det for å søke om utstyrmidler i perioden 16. september til 15. november. Ordningen er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og videreføres som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg. Ordningen forvaltes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM-midler)

Dette er midler som fordeles gjennom idrettsrådet i hver kommune. Intensjonen er at midlene skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger og understøtte den frivillige aktiviteten. Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-16 år). Ordningen varierer fra idrettsråd til idrettsråd, så kontakt ditt idrettsråd for mer informasjon. Oversikt over idrettsråd i ditt fylke får du hos idrettskretsen. Sjekk kontaktinfo for din idrettskrets på www.idrett.no.

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Enkelte idrettskretser kan ha midler det kan søkes på. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon. Se www.idrett.no for kontaktdetaljer for den enkelte idrettskrets.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler:
Se www.idrett.no  under temasiden ”Støtteordninger”.

Særforbundene
Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene tildeler av støtte. Enkelte har støtteordninger i.f.t. arrangementer, kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med funksjonshemning, andre har ikke dette. Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon. Se nettsidene til særforbundene på www.idrett.no

 

Tilskuddsportalen

Levanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen, som er en nettbasert tjeneste som gir en samlet oversikt over stipender, legater og offentlige støtteordninger som lag og foreninger kan søke økonomisk støtte fra. Dette gjør det enklere å finne mulige finansieringskilder til gode prosjekt, og Levanger kommune anbefaler alle lag og foreninger i Levanger kommune til å melde seg inn i Tilskuddsportalen.

Tilskuddsportalen gir deg:

  • Fullstendig oversikt over tilskudd
  • Nyheter om tilskudd
  • Søkemuligheter til tema
  • Søknadsfrister i oppdatert kalender

Alle lag og foreninger med adresse i Levanger kommune vil kunne få sitt eget brukernavn og passord for å bruke denne tjenesten gratis ved henvendelse til Servicekontoret.

Klikk for større plakat