Idrettsregistrering

Idrettsregistreringen er lovpålagt registrering av medlemmer for alle idrettslag som er tilknyttet NIF.

Opplysningene er helt nødvendig for idretten, slik at idretten som norges største frivillige organisasjon vet hvor mange som er aktive, hvem som er nøkkelpersoner og kontakter, både i idrettslag og grupper.

Det er også viktig informasjon overfor bevilgende myndigheter og samfunnet forøvrig.

Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar. E-post med informasjon er sendt til alle klubber, grupper og bedriftidrettslag i forkant av at registreringen åpnet.

Idrettsregistreringen vil være åpen frem til 31. januar kl. 2400.

Mer om idrettsregistreringen finner dere på idrettsforbundet sine sider.

Lykke til med registreringen!