Idrettsregistrering

Samordnet rapportering er lovpålagt registrering av medlemmer for alle idrettslag som er tilknyttet NIF.

Opplysningene er helt nødvendig for idretten, slik at idretten som Norges største frivillige organisasjon vet hvor mange som er aktive, hvem som er nøkkelpersoner og kontakter, både i idrettslag og grupper.

Det er også viktig informasjon overfor bevilgende myndigheter og samfunnet for øvrig.

Samordnet rapportering åpnet 1. April.

E-post med informasjon er sendt til alle klubber, grupper og bedriftsidrettslag i forkant av at registreringen åpnet.

Samordnet rapportering vil være åpen frem til 30. April

Samordnet rapportering.

Lykke til med registreringen!