Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg 2015/2016

Husk søknadsfristen 15. oktober 2015

Søknadsfristen for spillemidler 2015/2016 er 15. oktober 2015. Dette gjelder både nye

søknader, og søknader som skal fornyes eller eventuelt gjentas.

Søknad sendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no

Søknad om forhåndsgodkjenning behandles fortløpende, men ber om at dette sendes inn så

snart som mulig før 15. oktober. Dette gjelder de som ikke allerede har idrettsfunksjonell

forhåndsgodkjenning av sine planer.

Viser til årshjul spillemidler i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, som illustrerer

gangen i søknadsprosessen:

Årshjul 2015-2016

Ta kontakt med idrettskonsulenten ved spørsmål og veiledning!

Kjersti Nordberg
Idrettskonsulent
LEVANGER KOMMUNE
[email protected]
Mob: 482 58 326 Tlf: 74 05 28 49