Parkering Hestgrøbbtjønna

I veibeskrivelsen til Hestgrøbbtjønna står det anbefalt parkering ved Kommunehytta.

Grunnet anleggsarbeid ved denne hytta vil det ikke bli mulighet for parkering der lenger.

Det må heller ikke parkeres i hyttefeltet (Munkebyfeltet).
Det må da parkeres på ledige parkeringsplasser ved veien i Heståsdalen. Viktig at alle respekterer dette!