10 på topp 2016 ny deltakerrekord.

Det er ny rekorddeltakelse i år også: Totalt er det registrert 68.650 (43330 i 2015) besøk i bøkene – stipulert til at ca. 15.000 forskjellige personer har vært på besøk. Av disse er det 29.260 besøk som er registrert på nettet – av 2208 forskjellige personer.

Bukkhagen, Stokkvola og Våttåberget er de mest besøkte toppene.

Nytt av året har vært at besøkene må registreres av den enkelte. De som ønsker har fått hjelp med sin registrering. Ca. 50 % av besøkene blir ikke registrert på nettet – det er beklagelig. Forhåpentligvis vil flere registrere seg på nettet neste år.

Sesongen har vært fra 1. februar til 31. oktober. Vinterposter er godt mottatt, mange besøker enkelte poster om vinteren.

10 på topp i Levanger består av 20 poster, postene er gradert i lette, middels krevende og krevende poster. De aller fleste postene er mye besøkt.

Idrettslagene rundt i kommunen har hatt ansvaret for «sine» poster. De gjør en kjempejobb med skilting, merking av stier, kontroll av kasser m.m. Stor takk til klubbene med tilrettelegging og oppfølging i sesongen. Viktige medspillere for å få gjennomført prosjektet.

Salget av konvolutter har gått veldig bra. Solgt ca. 1400 konvolutter. Flere bedrifter/grupper har kjøpt konvolutter. Salg av konvolutter og støtte fra Fylkeskommune og Kommune dekker utgifter med prosjektet.

Ca. 1000 personer har registrert på nettet at de har besøkt 10 eller flere av de 20 toppene.

Ca. 550 har besøkt 10 eller flere av toppene og ca. 450 har besøkt alle toppene.

Disse kan hente sine premier på Magneten på nyåret. Premieutdeling blir kunngjort senere. Det vil også bli trukket ut noen premier blant deltakerne som har levert inn sin svarslipp.

Planer fremover:

2017 sesongen er godt i gang med planlegging. 7 av postene blir byttet ut med nye/enkelte har vært med for ca 10 år siden. 10 på topp tilrettelagt blir tatt inn i 10 på topp neste år. Ca. 5 av toppene blir tilrettelagt om sommeren for f.eks. rullestol.

Konvolutter legges ut for salg medio januar.

Julegavetips: Gavekort for 10 på topp i Levanger 2017 legges ut for salg nå i november. Selges sportsforretninger på Levanger, Rådhuset, Bunnpris Skogn og Sørby Handel på Ekne. Konvolutter kan hentes ut ved innlevering av gavekort medio januar.   Pris kr. 150 – kan det være aktuelt som julegave ?

Bedrifter kan bestille gavekort hos undertegnede – pris kr. 100.

Arve Brenne

Stokkvola

Stokkvola