Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og BUA

Her er den nysignerte samarbeidsavtalen mellom Norges idrettsforbund og BUA – samarbeidet har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr gjennom utlånsordninger slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov!

Samarbeidsavtale NIF 2017

Brosjyre om BUA Levanger