Reinsjøen

Reinsjøen
For å få legge bru over Heståa krevde Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen at det ble søkt om godkjenning for denne. Godkjenning er innvilget for 2017 og 2018, men det er flere forbehold/krav;
1. Brua skal bygges av materialer skaffet til veie av Frol IL som ansvarlig for brua.
2. Brua skal festes slik at den ved flomstor bekk ikke forsvinner.
3. Det er uakseptabelt om materialer fra kloppene i nærheten blir benyttet til bruformål.
4. Brua kan legges ut når vårløsningen i bekken er over og den skal tas inn 15.10. for å hindre at den blir tatt av folmstor bekk.

Fakta og oppfordring til alle som ferdes over Hestaå til/fra Reinsjøen fram til klopp blir lagt på plass igjen våren 2018:
A. Ved befaring ved Heståa viser det seg at noen har tatt nest siste klopp før elva, to sammenspikret planker, og lagt den over Heståa der Frol IL sin klopp tidligere lå.
B. Kloppen lå løs og ville ha forsvunnet med neste flomstor bekk. Dette kunne medført at tillatelsen til å legge ut klopp neste sesong ville blitt inndratt. Kloppen ble dratt opp i skogen ved elva.
C. All ferdsel over Heståa må nå skje uten at det dras planker over elva og at disse blir liggende med fare for å forsvinne.
D. Det oppfordres sterkt til å respektere at Fylkesmannens Miljøvernavdeling har tiltaket under oppsikt og derfor vil det være uheldig om noen “tar seg til rette” i området Heståa hvor det er naturlig å krysse bekken mellom utlagte klopper over myrene.
Dette gjelder hele året, ikke bare i 10 på topp sesongen. Det er viktig at vi alle ivaretar dette flotte området!