Storheia parkering

Parkering ved/foran bommen til Fjellplassen skal ikke brukes.

Parker på brøytet parkeringsplass i Svartdalen (på sørenden av Sottjønna).

Kan også parkere oppe på Skalet hvor det også er brøytet parkering.

Arve Brenne

Ekne Barnehage Topptur

Foto: Turid Langås