Trafikksikkerhetspris!

Tips til idrettslag i Levanger! Bli med i konkurransen om å bli BESTE TRAFIKKSIKRE KLUBB!

Konkurransen pågår i perioden 17. april 2018 -15.mars 2019

Flotte premier!!!

Kontaktpersoner: Ingvild Rønning Radwan, Frivillighetskoordinator levanger kommune, tlf.;930 20 217 E-post: [email protected]

Kjersti Nordberg, idrettskonsulent Levanger kommune, tlf.; 482 58 326 E-post: [email protected]

Se mer: Trafikksikkerhetspris!