2 måneder gjenstår

Også i år ser det ut til at det er god oppslutning om å benytte seg av årets tilbud.   Folk i alle aldre er ute på tur. En fin og varm sommer er tilbakelagt.

Minner om at sesongen avsluttes 15. oktober. Det er viktig at alle registrere sine turer på nettet. Kun de som registrerer seg på nettet blir premiert. Oppfordrer alle til å benytte seg den fine høsten som står for tur til å besøke 10 på topp kassene rundt om i Levanger Kommune.

Arve Brenne