Innkalling til årsmøte 2018 i Levanger idrettsråd!

LEVANGER IDRETTSRÅD

Innkalling årsmøte 2018

Dato:               11.04.19

Tid:                 Kl 18.30

Sted:              Hall på Åsen

Informasjon til idrettslagene/ klubbene ifm årsmøte:

Sett av denne dagen og tidspunkt. Alle idrettslag oppfordres til å sette dette på agendaen på sine årsmøter. Valg av utsendinger på Deres årsmøte bør være med som sak. Husk kjønnskvoteringen når dere velger utsendinger.

 

–      Hvert idrettslag/klubb kan stille med tre representanter hvor alle har tale- og stemmerett.

–      Alle lags årsmøter skal være gjennomført etter lov-normen og avvikles før 01.04

 

–      Levanger bedriftsidrettsråd kan stille med tre representanter hvor alle har tale- og stemmerett.

Husk det skal være rett andel fra begge kjønn på alle påmeldinger. Påmelding til [email protected] innen 05.04.19

 

Saksliste kommer iht. vedtekter.

                    Levanger Idrettsråd v/styret