Årsmelding 2018!

Vedlagt følger årsmelding og saksliste til årsmøte i Levanger idrettsråd, torsdag 11. april 2019 kl 18.30  i Åsenhallen. Saksliste ligger på side 1 i årsmeldingen.

Skriv gjerne ut årsmeldingen og ta med på møte. Valgkomiteens  innstillinger til årsmøte vil bli fremlagt på torsdag.

Velkommen!

Årsmelding 2018