Årsmøte i Levanger Idrettsråd, torsdag 23.04.2020 Kl 18.30 på det nye klubbhuset til Skogn IL på Remyra

Innkalling årsmøte 2019