Ingen bøker i 10 på topp kassene

Smittefaren er stor i disse Coronatider. Flott at mange besøker 10 på topp postene.

Har mottatt noen henvendelser om det er riktig å ha bøkene liggende i kassene.
Etter anbefaling fra Kommunelegen i Levanger er det besluttet å hente inn bøkene og skrivesaker som ligger i kassene. 
Bøkene hentes ned så raskt vær og føre tillater det. Kassene blir hengende videre.
Det betyr at det ikke lenger skal skrives i bøkene. Anbefaler alle å registrere sine turer på nettet. 

Skulle noen trenge hjelp til å registrere turene på nettet ta kontakt med undertegnede.

I disse tider er det viktig å komme seg ut på tur.
Husk å ta forbehold i forhold til smittefaren .
God tur.

Arve Brenne