Invitasjon til digitalt informasjonsmøte om barn og unges deltakelse i idrett

INVITASJON TIL DIGITALT INFORMASJONSMØTE OM BARN OG UNGES DELTAKELSE I IDRETT

 

Levanger idrettsråd og Levanger kommune inviterer levangeridretten til et felles digitalt møte på Teams mandag 29. juni kl. 20:00 – 21.00

Teamslenke nederst i denne eposten

 

Den krevende koronasituasjonen har stor innvirkning på barn og unges deltakelse i idrett. Det som tidligere var et hverdagslig og trygt fellesskap for veldig mange barn og unge har blitt stengt, avlyst eller utøvd med begrensninger og ulike tilpasninger. Vi vet allerede nå at dette har ført til økt frafall i idretten, og i tillegg vil dårligere økonomi i mange familier trolig øke dette frafallet.

Det vi ikke vet er konsekvensene for idrettsaktiviteten på lang sikt: Hvordan beholde barn og unge i aktivitet så lenge det er større/mindre begrensninger? Hvordan få barn og unge tilbake i aktivitet når hverdagen er tilbake som normalt? Hvordan forberede for en ny nedstengning, nå eller senere? Kan økt samarbeid på tvers av særidretter bidra til å holde barn og unge i aktivitet?

 

Hensikten med møtet er å rette fokus mot disse utfordringene og bidra til innsatsen mot økt aktivitet for folkehelsa!

 

Håper både trenere, ledere og andre idrettsinteresserte blir med. Husk å videresende denne invitasjonen til alle aktuelle i ditt idrettslag!

Det vil også bli lagt ut informasjon om møtet på både kommunens og idrettsrådets hjemmesider og facebooksider.

 

Plan for møtet:

  • Velkommen og dagens agenda av Olav Martin Indgaard, leder i Levanger Idrettsråd.
  • Status idrett, deltakelse og korona av Kjersti Nordberg, idrettskonsulent i Levanger kommune
  • Gode eksempler på koronatilpasset aktivitet.
  • Fritidskort – et bidrag til barns og unges deltakelse av Ingvild Rønning Radwan, frivilligkoordinator i Levanger kommune
  • Demonstrasjon av fritidskort av Eirik Holtekjølen i Friskus
  • Svar på noen av de spørsmålene som kommer på chat i løpet av møte

 

Praktisk vil dette være et møte med informasjon til dere, men med bruk av chat-funksjon underveis for kommentarer og spørsmål. Til høsten vil vi invitere til et oppfølgingsmøte med mer rom for dialog.

 

Idrettsrådet ber dere dele gode eksempler på forhånd: Hvordan har ditt idrettslag motivert barn og unge til aktivitet gjennom korona? Idrettsrådet ønsker å høre gode eksempler fra idretten i Levanger om hvordan treninger/aktiviteter har blitt gjennomført når de tradisjonelle treningene/aktivitetene har blitt stengt, avlyst eller hatt store begrensninger. Send PM på idrettsrådets facebookside eller mail til [email protected] innen 20.juni.

 

Spørsmål kan også sendes på forhånd, til [email protected] eller [email protected] innen fredag 26.juni.

 

 

Bli med i Microsoft Teams-møte