10 på topp

10 på topp i Levanger er et populært tiltak med stor deltakelse også i 2020.

Godt over 1000 familie konvolutter er solgt så langt.

For å dekke kostnadene har vi de siste årene mottatt støtte fra Levanger Kommune og Fylkeskommunen. Det er viktige bidrag. Noe vi er takknemlige for.

Til dere som ikke har kjøpt konvolutter løp og kjøp.

Ønsker dere mange fine turer.

Stokkvola