10 på Topp 2022.

Ny sesong starter 1. februar.

Planlegging av ny sesong er godt i gang.

Nye spennende topper/steder er med i 2022.

Registreringssytemet er oppgradert – det blir spennende.

Konvolutter legges ut for salg medio januar.

Arve Brenne