Vi starter arbeid med idrettspolitisk plan, møte på Remyra 29. august

Levanger Idrettsråd er ansvarlig for å påvirke og samarbeide med idrettens desidert største sponsor, nemlig kommunen. Vi har altså som oppgave å samle ønsker og behov fra alle idrettslagene i kommunen og presentere dette for kommunens administrasjon og politikere slik at idretten får best mulige vilkår for utvikling.

Idrettsrådets enkle, men samtidig omfattende oppgave er dermed:

Å hente inn idrettslagenes samlede ønsker og behov, finne gode måter å presentere disse svarene for kommunens administrasjon og politikere og gjennom dette sørge for at kommunen kan lage og utføre den idrettspolitikken idrettslagene faktisk trenger.

Som en start på dette arbeidet vil vi invitere representanter fra alle lagene i Levanger til ei samling den 29. august.  Sted: hos Skogn Idrettslag på Remyra.  Alle lag som er medlem i Norges Idrettsforbund er herved invitert.