Idrettskretsen inviterer til dialogmøte i Innherred mandag 21. november!

Hei alle idrettslag, idrettsråd, kommuner og videregående skole i Innherred!

Idrettskretsen vil vite hva du/dere er opptatt av for framtida til idretten i Innherred?!

Se vedlagt lenke til  invitasjon fra Idrettskretsen om dialogmøte i Trønderhallen, Levanger, mandag 21. november.

Idrettskretsen inviterer til dialogmøte i Innherred mandag 21. november!

Møt opp å si deres menig om hva dere er opptatt av og om evt. kretsen kan være til hjelp. Bli også med på diskusjonen om den påfølgende saken om evt. sammenslåing av idrettskretsene.

Møtet starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.00.

Styret Levanger Idrettsråd.